கோபல்லபுரத்து மக்கள்

➳ கோபல்லபுரத்து மக்கள் Read ➻ Author கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] – Hostingencolombia.co Best Books கோபல்லபுரத்து மக்கள் by கி ராஜநாரயணன் Ki Rajanarayanan This is very good and becomes the main topic to read the readers are verBest Books கோபல்லபுரத்து மக்கள் by கி ராஜநாரயணன் Ki Rajanarayanan This is very good and becomes the main topi.

C to read the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book கோபல்லபுரத்து மக்கள் essay by கி.

கோபல்லபுரத்து free மக்கள் epub கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBC to read the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book கோபல்லபுரத்து மக்கள் essay by கி.

கோபல்லபுரத்து மக்கள்

கோபல்லபுரத்து மக்கள் கி ரா என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் கி ராஜநாராயணன் கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை என்று கருதப்படுபவர் கோவில்பட்டியின் அருகில் உள்ள இடைசெவல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 1958இல் சரஸ்வதி இதழில் இவரது முதல் கதை வெளியானது இவரின் கதையுலகம் கரிசல் வட்டாரத்து மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் ஏமாற்றங்களையும் வாழ்க்கைப்பாடுகளையும் விவரிப்பவைகரிசல் வட்டார அகராதி என்று மக்கள் தமிழுக்கு அகராதி உருவாக்கிய முன்னோடி இவர

10 thoughts on “கோபல்லபுரத்து மக்கள்

 1. Ganesan Ganesan says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBThis is one of the greatest piece in tamil literature Who am i to rate Kira A good meal gives u a good after taste this book will give u a good after taste for u r life tie


 2. Dinesh Dinesh says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBI was thinking y this got Sahithya Academy award till 60% of the book But the last 100 pages gave me goosebumps Really awesome at the end


 3. Nallasivan V Nallasivan V says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBJust like its prequel Gopallapurathu Makkal is a delightful ethno fiction Like Naipaul's Miguel Street it looks at the life of people in a village over a few decades The first part of the book with its episodic nature quirky humour navigating between the several characters much like Miguel Street and its own prequel The second book is far ambitious It looks at the birth of a nation through the eyes of the very village we have come to know a village far removed from civilization coming awakening ironically due to the better infrastructure created by the colonial government going from scepticism to nationalistic fervour to political realism With a fair bit of history thrown in it makes for an unique read among Indian fiction


 4. Shaan Shaan says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBIt's was ki ra masterpiece novel this novel start with British invades to 1947Novel fully focused on how this village people adopt new invention like pen watch Torchlight gun etcSlowly they started reading newspaper entering into politics like Bose Ina bhagath Singh vanjinathamEspecially last part of Navy mutiny


 5. Karthikraja Arumugam Karthikraja Arumugam says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBGood


 6. Murali Ramakrishnan Murali Ramakrishnan says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBKiRajanarayanan's Gopallapurathu Makkal which is a sequel to Gopalla Gramam is a good read to know about the lifestyle and practices of village pplDetailing about the temple ox and how it was treated with respectafter certain period when the ox becomes arrogantthe treatment to it was well narratedThere are many info about the Indian Naval soldiers strike against the british during mid 40'sshocking to know that our leader's didn't supported their strike which was for their basic requirements and for our country's independenceThe support they received from other armed forces and ppl of our country helps to know the history of country at the verge of getting independenceKi Ra was awarded Sahithya Academy Award in 1991 for this book and in his thanking addressrequests to read the first part Gopalla gramam which gives introduction abt v


 7. Iravuparavai Iravuparavai says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBA Must read detailed review later


 8. Dhavaprathap Karunamurthy Dhavaprathap Karunamurthy says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBI feel like I time travelled to 1940s


 9. Raja Perumal Raja Perumal says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBevery one should read


 10. Rajmohan Rajmohan says:

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து free, மக்கள் epub, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBhgjhg


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *